За политиката и Маргарет Тачър

Кратък поглед на един аматьор от гледна точка на ведическата астрология

Във ведическата астрология политическата кариера се свързва основно със следните домове:

– 10-ти – дома на кариерата, обществения престиж

– 11-ти – дома на постиженията, успеха, материалните придобивки

– 6-ти – дома на служенето, тук са и враговете ни

– 7-ми – 10-ти от 10-ти – втори дом, свързан с кариерата, по този дом са и желанията ни

– 2-ри – дома на речта, словото, защото всеки политик трябва да бъде и добър оратор

– 3-ти – действия, амбиции, борбеност, способност да довеждаме нещата до край.

Основните планети, които се разглеждат за успех в политиката са:

Слънцето като сигнификатор на властта, престижа, лидерските способности, славата, авторитета. Наред с 5-тия дом в наталната карта и 5-та производна карта, 10-тият дом от Слънцето се разглежда като дом на славата.

Меркурий като сигнификатор на ума, мисленето, речта, комуникативните способности.

Юпитер като сигфикатор на успеха, късмета, познанието.

Сатурн като сигнификато на служенето. Също се използва за обществена подкрепа от масите.

Марс – сила, кураж, лидерски качества, самоувереност.

Раху, който се счита за най-важната планета за политиците, защото е планетата на манипулацията и илюзиите. Раху е свързан също със чужбина и чужденците, а на политиците им са налага да поддържат отношения с други държави. Раху може стремително да те издигне нагоре, но често не и без продължителна борба, и също толкова бързо да те свали от висините.

Арудха лагна (АЛ) показва нашия имидж в очите на другите. Така че тя също има специално отношение към всички обществени личности, каквито са политиците. Горните домове, специално 10-ти, могат да се разглеждат не само спрямо Асцендента (Лагна), но и спрямо положението на Луната и Арудха лагна.

От производните карти най-голяма тежест се пада традиционно на Навамша (9-та производна карта), но тъй като става дума за кариера и обществен имидж, важна роля играе и Дашамша (10-та производна карта).

Накшатрите на Луната и АС (Лагна) по правило дават важна информация.

Това е ведическата карта на Маргарет Тачър,
13.10.1925, 09:00, Grantham, UK.

Натална карта (Раши)

Навамша (D-9)

Дашамша (кариера)

Луната на М. Тачър попада в накшатра Магха, която се свързва със звездата Регул (алфа от съзвездието Лъв) и следователно със сила, власт, престиж, лидерство. АС попада в накшатра Висакха. Общото между професионалната ориентация на двете накшатри са политиката и правото – две от нещата, с които Маргарет Тачър се е занимавала. Магха е под управлението на Кету (южен лунен възел), а Висакха – на Юпитер. Двете планети сме свикнали да виждаме на ключови позиции в карти на духовници, но те също играят важна роля и в карти на хора, занимаващи се с научни изследвания. Маргарет Тачър е завършила магистратура по химия и рентгенова кристалография и е се е занимавала изследвания по специалността си преди да се ориентира към адвокатската професия.

В картата ѝ виждаме екзалтиран Сатурн на АС, което положение дава т.нар. Саса йога. Тази позиция се свърза с власт, престиж, отговорност, амбиция. Сатурн аспектира 10-тия дом на кариерата, което подпомага достигането на висока професионална позиция, но е възможно тя да бъде постигната след забавяне. Сатурн управлява 5-тия дом на ума и колежанското образование и е заедно с управителя на висшето (университетско) образование Меркурий в 1-вия дом. Връзки между 1, 5 и 9-ти дом (трикона домове) не само подсилват картата, но и подпомагат успешното завършване на ВУЗ и продължаване в следващо образование (като докторантура, например). В допълнение на това в картата ѝ Юпитер е поставен в мулатрикона знака си Стрелец в 3-ти дом, откъдето аспектира 9-тия. Връзката Меркурий/Сатурн и Луната в накшатра на Кету дават аналитичност, а силната знакова позиция на Юпитер и връзката му с 9-ти – възможност за усвояване на знания. Вижда, че М. Тачър е била високо образована и амбициозна. Тачър също така е пеела в хор – Венера е във 2-рия дом, дома на гласа.

Третият дом се свърза с куража, инициативите, действията, смелостта. Във ведическата астрология това е домът на Марс (той е негов естествен сигнификатор). За Юпитер този дом е марана стхана бхава – дом, в който планетата “умира”, защото Юпитер не е по военните действия, по природа той е миролюбив и дипломат. В Стрелец попада и Арудха лагна заедно с Юпитер, което според мен се връзва с царствена осанка в очите на обществеността (нали и Луната е царствена).

В картата ѝ присъства една от 12-те разновидности на т.нар. Калсарпа йога. Това е положение, при което всички планети са “заключени” между лунните възли. Мненията на ведическите астролози за тази йога са противоречиви. Някои твърдят, че тя дава много препятствия в живота и лишава от успехи, а други смятат, че други фактори в картата показват дали нативът ще бъде лишен от успех или не въпреки наличието на йогата. В нейната карта Раху заема 10-тия дом, а Кету – 4-тия. Тази разновидност на йогата някои свързват с професионални успехи и издигане в обществото. Тъй като всички планети са източно разположени спрямо нодалната ос, е възможно тя да е била твърде самостоятелна, следваща неотклонно целите си без да изпитва нужда да се вслушва в странично мнение, което създава известна суровост в чуждите очи.

Десетият дом се управлява от Луната в 11-ти, която получава аспект от Юпитер. Юпитер също така аспектира и 7-мия дом. Стремеж към постижения и получаване на благоприятни възможности за осъществяване на целите.
Полигическото ѝ издигане започва именно по време на махадашата на Луната и антардашата на Юпитер, когато през есента на 1959 г. и избрана в Камерата на общините. Но истинският възход се случва не по друго време, а точно през периода на Раху, по-точно през пролетта на 1979г., когато е избрана за премиер на Великобритания.

Да анализираме. Раху се намира в накшатра на Сатурн, а Сатурн е естествен сигнификатор (карака) на кариерата. Раху се намира в 10-тия дом от АС и от Сатурн. В Навамша Раху е заедно със Слънцето и Венера в 6-тия дом и знака Дева, който в Раши попада в 12-тия дом. А именно 12-тият дом се пада 10-ти от Арудха лагна в нейната карта. Така Раху е свързан със Сатурн и 10-тите домове от АС, Сатурн и Арудха лагна и се превръща в основен сигнификатор на кариерата в нейната карта.

Когато се разглежда производна карта, в нея най-голямо внимание се обръща на 1-вия дом (АС) и на дома, свързан със сферата на картата, като казват, че АС има предимство над този дом. За Дашамша това е 10-тият дом. В нейната Дашамша Раху се намира в 1-вия дом – още едно потвърждение, че тази планета играе важна роля в политическата ѝ кариера.

И още нещо за Раху. Един от инструментите, с които ведическата астрология борави, са т.нар. пушкара навамши и пушкара градуси (пушкара бхага). Това са зони от по 3 гр. и 20 мин. (навамши) и точни градуси от 12-те знака, които имат способността да усилват качествата на планетите, да подпомагат изявите им. Терминът е съчетание от думите “пуш”, което означава подхранвам и “кара” – извършващ действието. Буквален превод – подхранващи навамши и подхранващи градуси. Едно от правилата тук е, че колкото по-близо е дадена планета до пушкара градус, толкова повече се подсилва нейното действие, т.е. позицията в пушкара градус е по-силна от тази в пушкара навамша. За да не изпадам в подробности и да не рискувам да напиша нещо погрешно, ви предлагам линк към повече информация по темата – http://www.komilla.com/pages/library/pushkara_part_two.cfm.
В картата на М. Тачър Раху попада именно в такъв благоприятен градус. А освен това общо 5 планети (броейки и възлите) попадат в пушкара навамши. Колкото повече планети са в благоприятните зони, толкова е по-силна картата, казват.

2 thoughts on “За политиката и Маргарет Тачър

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s