Желанията и единадесетия дом в наталната карта

Много кратък поглед от гледна точка на западната и ведическата астрология

Западната и ведическата астрология поставят осъществявенате на желанията и надеждите, успеха в начинанията, просперитета, финансовите печалби по 11-тия дом. Вмъквам, че според някои източници в западната астрология мечтите са по 11-тия дом, а надеждите – по 9-тия. Неслучайно във ведическата астрология 11-тият дом принадлежи към групата на т. нар. упачая домове (3-ти, 6-ти, 10-ти и 11-ти), които се свързват с растежа (“упачая” означава увеличаване, растеж). Това са домовете, където малефиците (Слънце, Марс, Сатурн, Раху, Кету) се чувстват уютно. Тук вмъквам, че положението на малефици в 10-тия дом е малко по-различно от това в останалите упачая домове, тъй като 10-тият дом е и кендра (ъглов) дом. За малефици в ъглов дом казват, че подсилват картата, че могат да допринесат до решителността и амбициозността на индивида, но и да поставят повече предизвикателства по пътя му. Слънцето не е толкова злосторно по природа, както се счита за Марс, Сатурн и лунните възли (все пак Слънцето е сигнификатор на атма-та – душата), но изгарянето му може да се отразязи неблагоприятно на сферите, управлявани от изгорената планета.

Казват, че всяка планета, било тя бенефик или малефик, е добре дошла в 11-тия дом и допринася за увеличаване на печалбите. Разбира се, трябва да се отчете състоянието на планетата. Дебилитирана планета няма да работи толкова добре и успешно, колкото екзалтирана, тронова или в знак на мулатрикона, а също така състоянието на управителя на 11-тия дом и аспектите върху него и 11-тия дом. Тук има едно изключение за доброто положение на всичко “живо” в 11-тия дом, защото за подвижните (кардинални по западному) Асценденти този дом е батхакастхана – дом, нанасящ вреди. В тази връзка Ви предлагам една статия на С. Н. Рао – http://www.astrocamp.com/analysis-of-the-11th-house.html.

Третият, седмият и единадесетият дом са част от т. нар. “каама” домове (или още каама трикона, “каама” означава желание). Ако по 7-ми дом са любовните ни желания и копнежи, а по 11-тия дом – сбъдването на желанията, то по 3-тия дом се съди за куража и решителността на индивида да се бори за осъщестяването на желанията и целите си. Колко силна ще бъде мотивацията му, дали ще действа или ще предпочете да мързелува, зависи от силата на 3-тия дом.

И докато в западната астрология сигнификатори на 11-тия дом са управителите на Водолей, Уран и Сатурн, във ведическата карака (сигнификатор) на този дом е Юпитер. Така че неговото състояние също би трябвало да се отчете при разглеждането на 11-тия дом.

Една уникална концепция за ведическата астрология е разглеждането на съответния дом, броен от позицията на неговия естествен карака, когато се преценява потенциала в наталната карта или въздействието на транзитите върху дадена сфера от живота. Когато става дума за реализация на желанията, би трябвало да се отчете и състоянието на 11-тия дом, броен от наталната позиция на Юпитер.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s