Сатурн в 7-ми дом в хорарните карти

… или един частичен поглед върху нерадикалните карти.

Като други виновници, причиняващи нерадикалност на картата, наред със Сатурн в 7-ми дом, се сочат следните: АС в първите три или последните три градуси на знака и Луна на Via Combusta (“изгорения път”). Неблагоприятно положение за развитието на въпроса може да бъде и изгарянето на Луната от Слънцето (фаза новолуние), особено при апликиращ съвпад Луна/Слънце. Накратко за нерадикалността на картата и други неблагоприятни положения в нея можете да прочетете тук.

Няколко кратки възможни интепретации на положението на Сатурн в 7-мия дом на хорарната карта, което понякога създава главоболия на астролога.

Класическа интепретация

Картата се счита за нерадикална поради опасност астрологът да не я разтълкува правилно. Това най-често се дължи на факта, че питащият (кверентът) е пропуснал да сподели важна част от информацията при задаването на въпроса си. Идеята е, че 7-мият дом в картата представя и астролога, консултанта, който се е заел със задачата да я интепретира, а Сатурн се счита за малефик (планета, причиняваща вреди). Особено често го винят за забавяния и създаване на препятствия и спънки, така че астрологът може да се забави доста, докато разбере картата, вникне в нея, ако изобщо успее да я интепретира правилно. Това е класическият поглед върух Сатурн в 7-ми дом според Уилям Лилли. Казват, че тази интепретация важи с особена сила, когато въпросът е пряко свързан със 7-мия дом, т.е. с връзки, отношения с партньори, открити врагове, както и всички производни възможности за 7-ми дом (например, като 5-ти от 3-ти – деца на братя, сестри, съседи) и в по-малка степен при въпрос, който се отнася до друг дом. Класическият подход препоръчва на астролога да подхожда с особено внимание към разглеждането на нерадикални карти или ако може, да избягва тяхното интепретиране.

Моето мнение е, че тъй като Сатурн се свързва с обективността и трезвата преценка, лишена от емоции, астрологът може да не успее да прояви достатъчно съчувствие, съпричастност към емоционалното състояние на кверента, но пък има възможност да интерпретира картата трезво, рационално, оставяйки настрана всякакви заобикалки, с които евентуално би желал да не наранява чувствата на кверента.

Друга възможност е въпросът да не е формулиран достатъчно ясно (но за объркан кверент подхожда повече Нептун в 1-ви дом, управител на 1-вия дом и/или Луна в разходящ напрегнат аспект с Нептун), защото на самия кверент му липсва важна информация по въпроса, която би могла да измени самия въпрос. Но за това подхожда повече при ранен градус на АС.

Други възможни интепретации

Какво говори Сатурн за квезита?

Сатурн в 7-ми дом може да се отнася до човека, за когото се пита (квезита). Може да го описва като сатурнов тип – по-възрастен от кверента, по-зрял, сериозен, сдържан, хладен, умерен. Най-общо казано, с козирожки черти (особено при есенциално силен Сатурн в хорарната карта). Сатурн е екзалтиран във Везни и на трон в Козирог и Водолей. При Сатурн в падение или заточение (в Овен, Рак или Лъв) квезитът може да проявява негативните качества на планетата – жестокост, деспотизъм, властолюбие, слаб морал, липса на чувство за дълг и справедливост и т.н.

Сатурн в 7-ми дом също така може да говори за статуса на квезита, показвайки, че е обвързан, бракуван, особено в случаите, когато Сатурн е управител на 5-тия му дом и/или основният му сигнификатор има хармоничен разходящ аспект със Сатурн, или се намира в знак, където Сатурн е силен, също и при взаимна рецепция между неговия управител и Сатурн.

Сатурн в 7-ми дом може да говори за моментното състояние на квезита – подтиснат, разочарован поради закъснения, пречки и т.н., особено при разходящ напрегнат аспект на неговия управител със Сатурн. Делата му може да не вървят успешно, особено тези, свързани със сферите, които Сатурн управлява в картата (както и мунданно).

Кога Сатурн в 7-мия дом може да говори за кверента?

Ако Сатурн управлява кверента, положението му в 7-мия дом на картата може да показва силния интерес на кверента към квезита. Положението на управителя на кверента и Луната по дом (и знак, разбира се) често “издават” желанията на кверента, показват какво всъщност търси той. Когато сигнификаторът на кверента (управителят на 1-ви дом) и/или Луна са 7-мия дом, кверентът определено желае връзка с квезита.

Примери

Развитието по следващите две карти не ми е известно.

Ето един пример на карта със Сатурн в 7-мия дом, който илюстрира едновременно две от горните възможности. Въпросът е “Ще се върне ли той при мен?“. Кверентът е жена, която страда след раздялата с приятеля си, случила се преди 2 месеца и половина. По нейни думи двамата се живяли заедно и са имали планове да се оженят. Казусът е взет от форума на www.astro.com.

Натиснете върху изображението за пълен размер.

При задаването на въпроса кверентката не дава повече подробности.  От картата ведната става ясно, че тя силно страда по мъжа, за когото пита (квезита). Първият управител на кверентката е Марс, заточен в знака на управителя на квезита Венера и намиращ се в 1-вия му дом (7-ми в картата). И двете положения са сигурен признак, че тя е влюбена в него и желае връзката им да продължи (по-точно, да бъде подновена), но любовта не й носи удоволствие, а болка и скръб. Изгорената от Слънцето Луна (новолуние) подкрепя горното. Вътрешното състояние на кверента не е никак добро. Тя е отчаяна, принудена да се раздели с нещо скъпо за нея, да сложи край на нещо (по-скоро, да приеме края).

Какво обаче мисли квезитът? Той е представен от Венера в знака на падение на Марс (кверента). Възможно е да не е бил доволен от взаимоотношения им или от поведението на кверента. Той изглежда разочарован от нея или връзката им. Венера се намира в 4-тия дом в картата, който от негова гледна точка е 4-ти (дом на края) от негов 7-ми дом (връзката за него), т.е. домът на края на връзката. Това е съвсем логично с оглед на факта, че квезитът е сложил край на взаимоотношенията им. Позицията на Венера в този дом с нищо не подсказва, че той желае да се върне обратно при кверентката.

А Сатурн? В последствие се оказва, че кверентката е спестила важна информация при задаването на въпроса си. Любимият й мъж я е напуснал, за да се събере с бившата си съпруга. Ето как Сатурн в 7-мия дом говори за липса на достатъчно информация около обстоятелствата, свързани с въпроса, и че квезитът е обвързан с друга жена (Сатурн е управител на 5-тия му дом на романтичните чувства). Разходящият съвпад между Марс и Сатурн потвърждава, че кверентката наскоро е научила тази информация (от самата бивша съпруга) и сблъсквайки се със суровата действителност, се е разочаровала. Положението на Сатурн (бившата и настоящата жена в живота на квезита) е по-силно от това на Марс – Сатурн е екзалтиран (тя се чувства добре, щастлива до квезита), докато Марс е заточен (кверентката страда по квезита). И двете жени са силно заинтересувани от този мъж, тъй като Марс и Сатурн са в знак, където Венера е на трон. Но изглежда, че квезитът не държи истински на никоя от двете – неговият управител Венера е в знака на падение на Марс и заточение на Сатурн. Венера е в знак, където Луната (управител на неговия 10-ти дом) е на трон и знак и където Юпитер (управител на 3-тия му дом и на Риби, интерсептирани в 6-ти му дом) е екзалтиран. Това, от което квезитът се интересува към момента, може да е кариерата му (10-ти дом), както и служебни пътувания, контакти, срещи (3-ти дом).

И все пак какъв е отговорът? Две неща в картата говорят за отрицателен отговор (не, няма да се върне при нея) – липсата на сходящ мажорен аспект между главните действащи лица Венера и Марс и липсата на курс на Луната (Луната току-що е завършила последния си аспект за знака – секстил с Марс). Изгарянето на Луната допълнително я отслабва и спира развитието на въпроса. Напълно възможно е след известно време квезитът да се раздели отново с бившата си съпруга (или поне в отношенията им да настъпи криза), тъй като Венера ще завърши квадратура със Сатурн, но това няма да го върне при кверента. Поне не и в следващите 3-6 месеца, срока на действие на хорарните карти.

Кверентката не беше изобщо доволна от получения отговор и продължи да настоява, че тя и нейният възлюбен ще се съберат. След седмица тя зададе отново същия въпрос в опит да получи друг отговор, но картата отново казваше “не”. В първата карта Уран се намира в точен съвпад с АС, което подсказва, че питащият няма да се “примири” с отговора и със ситуацията.

Още един пример от същия форум. Кверентката задава въпрос за стар приятел, който заема специално място в сърцето й и с който отношенията наскоро са се влошили. Въпросът е: “Цени ли ме той като приятел?“. Ето картата.

Натиснете върху изображението за пълен размер.

При първоначалното си задаване на въпроса кверентката пропуска да спомене, че в миналото (а и все още, видно от картата) се интересува от квезита в любовен аспект (не само в приятелски), а също и че квезитът е женен. Отново същото действие на Сатурн в 7-ми дом.

Управителят на кверента Марс е заточен в знака на управителя на квезита Венера, което потвърждава друга информация, споделана от питащата – че тя не се чувства достатъчно добра за въпросния мъж. Както по-късно самата питаща споделя, майката на нейния възлюбен винаги я е считала за неподходяща за сина си. В картата Сатурн управлява 4-тия дом на квезита (семейство, корени) и това е един от двата възможни дома, по които можем да отнесем майчината фигура (другият е 10-тият дом). Съвсем подходящо Сатурн се намира в знака на заточение на Марс, потвърждавайки, че майката (а може би и цялото семейство) на квезита нямат добро мнение за питащата. Така че в този случай Сатурн на върха на 7-мия дом може да отразява влиянието на майката на квезита върху него. Тъй като Венера пък е в знака на заточение на Сатурн и в сходящ квадрат с него, е възможно квезитът да желае да се оттърси от влиянието на майка си над него.

А отговорът, който астрологът би дал? Венера (квезитът) се намира в знака на падение на Марс. Не изглежда той да я цени като приятел или като любовен интерес. Към момента е възможно да й се сърди, отбягва, защото е разочарован от нея или взаимоотношенията им. Поради липсата на сходящ аспект между Венера и Марс и липсата на курс на Луната едва ли в следващите 3-6 месеца може да се очаква развитие (подобряване) на отношенията им.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s