Нерадикалност на хорарната карта

Според класическата хорарна астрология има карти, към които трябва да се подхожда с повишено внимание или въобще да се избягва тяхната интерпретация, тъй като има опасност астрологът да сбърка при опита си да я разтълкува. Такива карти действат непредсказуемо и се наричат нерадикални.

Ето основните фактори, които правят картата нерадикална.

Да започнем с Асцендента (АС), тъй като описва кверента (питащия), както и ситуацията, в която той се намира. Пропускам класическите изисквания за радикалност, свързани с управителя на часа и т.н., за които пише Уилям Лилли. За тях можете да прочетете тук. Спирам се само на следните две:

  • АС в първите три градуса на знака често показва, че въпросът е зададен твърде рано или не е добре формулиран. Ситуацията е много “млада” и тепърва предстои да се развива. Кверентът може да не е запознат добре с обстоятелствата около ситуацията или да не е наясно с желанията и целите си относно въпроса (особено в комбинация с Нептун в 1-ви дом). Често изскачат нови факти, които могат да променят въпроса или дори да го обезсмислят.
  • АС в последните три градуса на знака показва, че въпросът може да е вече предрешен, без кверентът да има благоприятна възможност пряко да повлияе върху обстоятелствата и да ги промени според своите желания. Също може да показва, че кверентът знае отговара на въпроса си или поне се досеща накъде вярвят нещата.

Луната е много важен играч на хорарното поле. Луната е втори управител на кверента (наред с управителя на АС, който е негов първи управител), освен ако ако не управлява друг дом, пряко свързан с въпроса. Луната често говори за емоционалното състояние на кверента и вътрешната му нагласа, настроение, състояние. Положението ѝ по дом “издава” истинските намерения на кверента. Луната също така е управител на въпроса и всичко, което я наранява (обезсилва), пречи на въпроса да се развива (в полза на кверента).

Градусите от 15 във Везни до 15 в Скорпион се считат за особено неблагоприятно положение на Луната, което поставя под съмнение радикалността на картата според класическите тълкувания. Тези градуси носят наименованието Via Combusta (“изгорения път”) и съдържат някои особено зловредни (неблагоприятни) звезди.  Положението на Луната на Via Combusta може да се отрази на развитието на въпроса, както напрегнат аспект между Луна и Уран – твърде непресказуемо и неблагоприятно за кверента. Когато Луната е на 24-25 градуса във Везни, се счита, че е предпазена до известна степен от негативното влияние на “изгорения път”, сякаш е намерила сигурен пристан сред бурното море. Това е така, защото в тези градуси Луната е в съвпад със звездата Спика (най-ярката звезда от съзвездието Дева), за която казват, че има особено благоприятно влияние (с природа на Венера и Марс).

Луна и АС в градусите на Via Combusta често се отнасят до емоционалното състояние на кверента. Той е силно напрегнат, отчаян, обезсилен, неуверен и неспособен да действа.

Сатурн има славата на малефик (зловредник). Според класическата школа положението му в 7-ми дом прави картата нерадикална. Сатурн получи своя отделна тема тук.

Неблагоприятни фактори за развитието на въпроса са (изреждам ги съвсем накратко):

  • Луна без курс – въпросът не предстои да се развие или ще се развива твърде бавно, няма особени изгледи ситуацията да се промени;
  • Луна в падение (в Скорпион) или заточение (в Козирог) – говори за подтиснато, мрачно настроение на кверента, както и че обстоятелствата едва ли са в негова полза (може би освен ако Луната не тригонира управителя на АС);
  • Луна, изгорена от Слънцето (новолуние) – такива карти са непредсказуеми според класиците. Въпросът не се развива, нещата са в застой или предстои да се развие неблагоприятно за кверента. Вътрешното състояние на кверента не е добро, той преживява криза. Обстоятелствата може да му налагат да постави края на нещо;
  • управителят на 1-ви дом (У1), изгорен от Слънцето – кверентът е обезсилен да действа. Често обстоятелствата му пречат или е заслепен, не вижда ясно ситуацията;
  • управителят на 1-ви дом или Луната в градусите на лунните възли – също отслабва кверента, пречи му да действа свободно.
  • Сатурн в съвпад с АС – класиците казват, че забавя съществено развитието на въпроса, а ако е ретрограден – направо го унищожава. Реалността може да разочарова кверента и да му причини страдания. Подобно въздействие имат напрегнати аспекти на У1 или Луната със Сатурн, а също и напрегнати аспекти на Луна с У1.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s