Хорарен въпрос: “Какво изпитва той към мен?”

Кверентката задава въпрос за мъж, колега от работата ѝ, към когото е изпитвала силни чувства преди време. Мъжът също е показвал неведнъж симпатии към жената, но познанството им не е прерастнало във връзка, тъй като мъжът е вече обвързан, за което кверентката научава впоследствие и се отдръпва от него. Ледниковият период в отношенията им не се дължи само на обвързаността на квезита, но и на факта, че опознавайки го по-добре, кверентката открива у него черти на характера, които не одобрява особено много.

След поредното им засичане по коридорите, в което квезитът показва симпатии към нея, кверентката пита: “Какво изпитва мъжът X към мен?”. Ето хорарната карта.

Натиснете изображението за пълен размер.

Кверентката се управлява от Сатурн, квезитът получава 7-мия дом в картата и е под управлението на Слънцето. Сатурн се намира в знака си на екзалтация и едновременно с това в знака на падение на Слънцето. Това отговаря напълно на ситуацията – кверентката е сърдита на мъжа X, огорчена е от неговото поведение (Сатурн е в знака на падение на Слънцето), затова се държи студено и дистанцирано с него, което отстрани изглежда като надменно поведение (екзалтиран Сатурн). Положението на Луната в Риби (знак на Нептун) в 1-ви дом, както и на самия Нептун в този дом, може да говори за колебливост и обърканост от страна на кверентката. Самата тя може да не е наясно какво всъщност иска от въпросния мъж.

Квезитът (г-н X) от своя страна екзалтира Сатурн по знак, което е сигурна индикация, че общото му мнение за кверетката е много добро, той би трябвало да я цени и уважава като личност, дори е възможно да я харесва. Но падението на Слънцето може да изиграе лоша шега – в известен смисъл квезитът може да се чувства недостоен за кверентката или неподходящ за нея. От друга страна, Сатурн е изгорен от Слънцето на Via Combusta (“изгорения път”), което може да противоречи на първоначалното предположение, че кверентката е по-силната страна в тази ситуация. Тя може да се терзае вътрешно, но да е добра в прикриването на тези терзания пред квезита.

Между Слънцето и Сатурн предстои аспект – съвпад. Използвайки правилото за по-бързата планета, която очевидно е Слънцето, предположих, че мъжът X ще направи крачка в посока на затопляне на отношенията си с кверентката. Тъй като аспектът предстои да се случи след около 5 градуса в кардинален знак, но следващ дом (8-ми), това би трябвало да се реализира около 5 седмици, но по-вероятно, след 5 месеца. Действително, в края на февруари, началото на март 2012 мъжът X става по-мил с кверентката и отново започва да ѝ прави комплименти. Подкрепящ фактор е сходящият секстил на Луната (управител на въпроса) с Юпитер на върха на 3-тия дом и смесената рецепция между двете планети. Това може да донесе приятно вербално общуване между двамата. Но падналите и заточените планети не са способни да действат смело и директно или действиета им може да са продиктувани от желание за получаване на лична изгода, така че предупредих кверентката да не очаква, че мъжът X ще направи сериозната крачка – в посока на връзка с нея.

И в допълнение нещо за управителите. Класически или модерен управител?

За горната интепретация използвах класическия управител на Водолей, Сатурн. За сигнификатор на кверентката можех да избера и модерния управител на Водолей, Уран. Слънцето излиза от опозиция с Уран, което потвърждава, че отношенията между кверент и квезит не вървят гладко. От точния аспект Слънцето е изминало около 12 градуса, които в кардинален знак и следващ дом съответстват на 12 седмици или 12 месеца. Разпадането в отношениято им е по-старо от 1 година. Интересно, че опозицията е по оста 2/8 дом – оста на ценностите и ценностната система, а кверентката съобщава, че с квезита имат най-непреодолими разминавания тъкмо в тази сфера.  Но Уран е позициониран в Овен – знака на екзалтация на Слънцето, което никак не ми се струва, че отразява описаната от кверентката ситуация. Така би изглеждало, сякаш кверентката има силно положително мнение за квезита, прехвалва го, виджа да го в по-добра светлина от реалната (Слънцето всъщност е в падение). Така че за управител на кверентката в тази карта по-добре подхожда Сатурн в знака на падение на Слънцето.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s