Индикации за пътуване зад граница и емиграция във ведическата карта

1. Лагна (1-ви дом) и управителят му (Лагнеш, У1) символизират личността. Лагна и/или У1 в подвижен знак (Овен, Рак, Везни, Козирог) или двоен знак (Близнаци, Дева, Стрелец, Риби) индикира движение. В някои източници вместо двойните знаци посочват водните (Рак, Скорпион, Риби), но Скорпион е фиксиран знак, така че остават Рак и Риби.

2. Домовете, които са свързани с чужбина, са:
– 7-мият дом, който се свързва с влиянието на чуждите страни и репутацията ни зад граница. Положително влияние върху У7 улеснява установяването зад граница.
– 9-тият дом, който отговаря за пътуванията зад граница, успеха (късмета)
– 12-тият дом, който отговаря за трайното установяване зад граница.
За пътувания зад граница и емиграция е необходимо Лагна и/или У1 да бъдат свързани със 7-ми, 9-ти или 12-ти дом и/или техните управители.
Връзката може да е съединение (да се намират в един дом/знак в картата), взаимен аспект, аспект на едната планета върху другата, взаимна рецепция (паривартана) или едната планета да е в дома/знака на другата.

3. Връзка на Лагна и/или У1 с Раху, тъй като Раху също е сигнификатор на промяната, чужбина, чужденците.

4. Четвъртият дом символизира дома на натива, неговите корените. Затова връзка между 4-тия дом и/или неговия управител и 7-ми, 9-ти или 12-ти дом или техните управители също може да означава живот зад граница.

5. Четвъртият дом също така отразява вътрешното състояние на натива, душевния му мир. Затова присъствието на естествени малефици (Марс, Сатурн, Раху, Кету) в 4-тия дом могат да индикират, че нативът не се чувства щастлив у дома (в родното си място) и затова може да се отправи на път. Подобно влияние има и У4 в 12-ти дом. Благотворно влияние върху 4-ти и 9-ти дом показва, че нативът ще се завърне в дома си.

6. Същото важи и за 2-рия дом, който се свързва със семейната среда. Естествени малефици във 2-ри дом може да показват, че нативът не е щастлив със семейството си, което може да го отправи на път, за да търси щастието си другаде.

Последните две точки (5-та и 6-та) индикират пътуване в чужбина при наличието на някои от предните. В противен случай нативът ще си остане у дома заради малефичното влияние върху посочените домове.

Силни индикации за пътуване в чужбина и емиграция е наличието на поне 2 от първите 4 условия.

 

Още условия:

– 9-ти и 12-ти дом попадат в подвижни знаци
– връзка на 4-тия дом с 3-тия говори за промяна на дома (чести смени на местожителството)
– малефично влияние върху 12-тия дом може да накара индивида да странства
– Слънце в 3-ти (кратки пътувания), 7-ми, 9-ти и 12-ти също може да е индикатор за пътувания
– човек може да предпочете чужбина пред родната си страна, ако 12-тият дом е по-силен от 4-тия

 

Тайминг (или кога ще се случи)

Дашата/антардашата на У7, У9 или У12, или планети, свързани с тези домове, или техните управители индикират пътуване зад граница/емиграция. Същото важи за дашите на Раху и Юпитер, тъй като Юпитер е естествен управител на 9-тия и 12-тия знак от зодиака. В някои източници посочват, че наред с Раху и дашата на Сатурн може да се отрази в посока пътуване/емиграция.

 

Източници:
1. http://www.planetarypositions.com/notes/2008/02/11/foreign-travel-and-journeys/
2. http://astrobix.com/webcasts/15-Vedic_Astrology_Combinations_For_Foreign_Travel.html
3. http://www.horoscopeastrologer.com/2011/06/identify-foreign-travel-horoscope-astrologer/

За политиката и Маргарет Тачър

Кратък поглед на един аматьор от гледна точка на ведическата астрология

Във ведическата астрология политическата кариера се свързва основно със следните домове:

– 10-ти – дома на кариерата, обществения престиж

– 11-ти – дома на постиженията, успеха, материалните придобивки

– 6-ти – дома на служенето, тук са и враговете ни

– 7-ми – 10-ти от 10-ти – втори дом, свързан с кариерата, по този дом са и желанията ни

– 2-ри – дома на речта, словото, защото всеки политик трябва да бъде и добър оратор

– 3-ти – действия, амбиции, борбеност, способност да довеждаме нещата до край.

Основните планети, които се разглеждат за успех в политиката са:

Слънцето като сигнификатор на властта, престижа, лидерските способности, славата, авторитета. Наред с 5-тия дом в наталната карта и 5-та производна карта, 10-тият дом от Слънцето се разглежда като дом на славата.

Меркурий като сигнификатор на ума, мисленето, речта, комуникативните способности.

Юпитер като сигфикатор на успеха, късмета, познанието.

Сатурн като сигнификато на служенето. Също се използва за обществена подкрепа от масите.

Марс – сила, кураж, лидерски качества, самоувереност.

Раху, който се счита за най-важната планета за политиците, защото е планетата на манипулацията и илюзиите. Раху е свързан също със чужбина и чужденците, а на политиците им са налага да поддържат отношения с други държави. Раху може стремително да те издигне нагоре, но често не и без продължителна борба, и също толкова бързо да те свали от висините.

Арудха лагна (АЛ) показва нашия имидж в очите на другите. Така че тя също има специално отношение към всички обществени личности, каквито са политиците. Горните домове, специално 10-ти, могат да се разглеждат не само спрямо Асцендента (Лагна), но и спрямо положението на Луната и Арудха лагна.

От производните карти най-голяма тежест се пада традиционно на Навамша (9-та производна карта), но тъй като става дума за кариера и обществен имидж, важна роля играе и Дашамша (10-та производна карта).

Накшатрите на Луната и АС (Лагна) по правило дават важна информация.

Това е ведическата карта на Маргарет Тачър,
13.10.1925, 09:00, Grantham, UK.

Натална карта (Раши)

Навамша (D-9)

Дашамша (кариера)

Луната на М. Тачър попада в накшатра Магха, която се свързва със звездата Регул (алфа от съзвездието Лъв) и следователно със сила, власт, престиж, лидерство. АС попада в накшатра Висакха. Общото между професионалната ориентация на двете накшатри са политиката и правото – две от нещата, с които Маргарет Тачър се е занимавала. Магха е под управлението на Кету (южен лунен възел), а Висакха – на Юпитер. Двете планети сме свикнали да виждаме на ключови позиции в карти на духовници, но те също играят важна роля и в карти на хора, занимаващи се с научни изследвания. Маргарет Тачър е завършила магистратура по химия и рентгенова кристалография и е се е занимавала изследвания по специалността си преди да се ориентира към адвокатската професия.

В картата ѝ виждаме екзалтиран Сатурн на АС, което положение дава т.нар. Саса йога. Тази позиция се свърза с власт, престиж, отговорност, амбиция. Сатурн аспектира 10-тия дом на кариерата, което подпомага достигането на висока професионална позиция, но е възможно тя да бъде постигната след забавяне. Сатурн управлява 5-тия дом на ума и колежанското образование и е заедно с управителя на висшето (университетско) образование Меркурий в 1-вия дом. Връзки между 1, 5 и 9-ти дом (трикона домове) не само подсилват картата, но и подпомагат успешното завършване на ВУЗ и продължаване в следващо образование (като докторантура, например). В допълнение на това в картата ѝ Юпитер е поставен в мулатрикона знака си Стрелец в 3-ти дом, откъдето аспектира 9-тия. Връзката Меркурий/Сатурн и Луната в накшатра на Кету дават аналитичност, а силната знакова позиция на Юпитер и връзката му с 9-ти – възможност за усвояване на знания. Вижда, че М. Тачър е била високо образована и амбициозна. Тачър също така е пеела в хор – Венера е във 2-рия дом, дома на гласа.

Третият дом се свърза с куража, инициативите, действията, смелостта. Във ведическата астрология това е домът на Марс (той е негов естествен сигнификатор). За Юпитер този дом е марана стхана бхава – дом, в който планетата “умира”, защото Юпитер не е по военните действия, по природа той е миролюбив и дипломат. В Стрелец попада и Арудха лагна заедно с Юпитер, което според мен се връзва с царствена осанка в очите на обществеността (нали и Луната е царствена).

В картата ѝ присъства една от 12-те разновидности на т.нар. Калсарпа йога. Това е положение, при което всички планети са “заключени” между лунните възли. Мненията на ведическите астролози за тази йога са противоречиви. Някои твърдят, че тя дава много препятствия в живота и лишава от успехи, а други смятат, че други фактори в картата показват дали нативът ще бъде лишен от успех или не въпреки наличието на йогата. В нейната карта Раху заема 10-тия дом, а Кету – 4-тия. Тази разновидност на йогата някои свързват с професионални успехи и издигане в обществото. Тъй като всички планети са източно разположени спрямо нодалната ос, е възможно тя да е била твърде самостоятелна, следваща неотклонно целите си без да изпитва нужда да се вслушва в странично мнение, което създава известна суровост в чуждите очи.

Десетият дом се управлява от Луната в 11-ти, която получава аспект от Юпитер. Юпитер също така аспектира и 7-мия дом. Стремеж към постижения и получаване на благоприятни възможности за осъществяване на целите.
Полигическото ѝ издигане започва именно по време на махадашата на Луната и антардашата на Юпитер, когато през есента на 1959 г. и избрана в Камерата на общините. Но истинският възход се случва не по друго време, а точно през периода на Раху, по-точно през пролетта на 1979г., когато е избрана за премиер на Великобритания.

Да анализираме. Раху се намира в накшатра на Сатурн, а Сатурн е естествен сигнификатор (карака) на кариерата. Раху се намира в 10-тия дом от АС и от Сатурн. В Навамша Раху е заедно със Слънцето и Венера в 6-тия дом и знака Дева, който в Раши попада в 12-тия дом. А именно 12-тият дом се пада 10-ти от Арудха лагна в нейната карта. Така Раху е свързан със Сатурн и 10-тите домове от АС, Сатурн и Арудха лагна и се превръща в основен сигнификатор на кариерата в нейната карта.

Когато се разглежда производна карта, в нея най-голямо внимание се обръща на 1-вия дом (АС) и на дома, свързан със сферата на картата, като казват, че АС има предимство над този дом. За Дашамша това е 10-тият дом. В нейната Дашамша Раху се намира в 1-вия дом – още едно потвърждение, че тази планета играе важна роля в политическата ѝ кариера.

И още нещо за Раху. Един от инструментите, с които ведическата астрология борави, са т.нар. пушкара навамши и пушкара градуси (пушкара бхага). Това са зони от по 3 гр. и 20 мин. (навамши) и точни градуси от 12-те знака, които имат способността да усилват качествата на планетите, да подпомагат изявите им. Терминът е съчетание от думите “пуш”, което означава подхранвам и “кара” – извършващ действието. Буквален превод – подхранващи навамши и подхранващи градуси. Едно от правилата тук е, че колкото по-близо е дадена планета до пушкара градус, толкова повече се подсилва нейното действие, т.е. позицията в пушкара градус е по-силна от тази в пушкара навамша. За да не изпадам в подробности и да не рискувам да напиша нещо погрешно, ви предлагам линк към повече информация по темата – http://www.komilla.com/pages/library/pushkara_part_two.cfm.
В картата на М. Тачър Раху попада именно в такъв благоприятен градус. А освен това общо 5 планети (броейки и възлите) попадат в пушкара навамши. Колкото повече планети са в благоприятните зони, толкова е по-силна картата, казват.

Желанията и единадесетия дом в наталната карта

Много кратък поглед от гледна точка на западната и ведическата астрология

Западната и ведическата астрология поставят осъществявенате на желанията и надеждите, успеха в начинанията, просперитета, финансовите печалби по 11-тия дом. Вмъквам, че според някои източници в западната астрология мечтите са по 11-тия дом, а надеждите – по 9-тия. Неслучайно във ведическата астрология 11-тият дом принадлежи към групата на т. нар. упачая домове (3-ти, 6-ти, 10-ти и 11-ти), които се свързват с растежа (“упачая” означава увеличаване, растеж). Това са домовете, където малефиците (Слънце, Марс, Сатурн, Раху, Кету) се чувстват уютно. Тук вмъквам, че положението на малефици в 10-тия дом е малко по-различно от това в останалите упачая домове, тъй като 10-тият дом е и кендра (ъглов) дом. За малефици в ъглов дом казват, че подсилват картата, че могат да допринесат до решителността и амбициозността на индивида, но и да поставят повече предизвикателства по пътя му. Слънцето не е толкова злосторно по природа, както се счита за Марс, Сатурн и лунните възли (все пак Слънцето е сигнификатор на атма-та – душата), но изгарянето му може да се отразязи неблагоприятно на сферите, управлявани от изгорената планета.

Казват, че всяка планета, било тя бенефик или малефик, е добре дошла в 11-тия дом и допринася за увеличаване на печалбите. Разбира се, трябва да се отчете състоянието на планетата. Дебилитирана планета няма да работи толкова добре и успешно, колкото екзалтирана, тронова или в знак на мулатрикона, а също така състоянието на управителя на 11-тия дом и аспектите върху него и 11-тия дом. Тук има едно изключение за доброто положение на всичко “живо” в 11-тия дом, защото за подвижните (кардинални по западному) Асценденти този дом е батхакастхана – дом, нанасящ вреди. В тази връзка Ви предлагам една статия на С. Н. Рао – http://www.astrocamp.com/analysis-of-the-11th-house.html.

Третият, седмият и единадесетият дом са част от т. нар. “каама” домове (или още каама трикона, “каама” означава желание). Ако по 7-ми дом са любовните ни желания и копнежи, а по 11-тия дом – сбъдването на желанията, то по 3-тия дом се съди за куража и решителността на индивида да се бори за осъщестяването на желанията и целите си. Колко силна ще бъде мотивацията му, дали ще действа или ще предпочете да мързелува, зависи от силата на 3-тия дом.

И докато в западната астрология сигнификатори на 11-тия дом са управителите на Водолей, Уран и Сатурн, във ведическата карака (сигнификатор) на този дом е Юпитер. Така че неговото състояние също би трябвало да се отчете при разглеждането на 11-тия дом.

Една уникална концепция за ведическата астрология е разглеждането на съответния дом, броен от позицията на неговия естествен карака, когато се преценява потенциала в наталната карта или въздействието на транзитите върху дадена сфера от живота. Когато става дума за реализация на желанията, би трябвало да се отчете и състоянието на 11-тия дом, броен от наталната позиция на Юпитер.

Нерадикалност на хорарната карта

Според класическата хорарна астрология има карти, към които трябва да се подхожда с повишено внимание или въобще да се избягва тяхната интерпретация, тъй като има опасност астрологът да сбърка при опита си да я разтълкува. Такива карти действат непредсказуемо и се наричат нерадикални.

Ето основните фактори, които правят картата нерадикална.

Да започнем с Асцендента (АС), тъй като описва кверента (питащия), както и ситуацията, в която той се намира. Пропускам класическите изисквания за радикалност, свързани с управителя на часа и т.н., за които пише Уилям Лилли. За тях можете да прочетете тук. Спирам се само на следните две:

  • АС в първите три градуса на знака често показва, че въпросът е зададен твърде рано или не е добре формулиран. Ситуацията е много “млада” и тепърва предстои да се развива. Кверентът може да не е запознат добре с обстоятелствата около ситуацията или да не е наясно с желанията и целите си относно въпроса (особено в комбинация с Нептун в 1-ви дом). Често изскачат нови факти, които могат да променят въпроса или дори да го обезсмислят.
  • АС в последните три градуса на знака показва, че въпросът може да е вече предрешен, без кверентът да има благоприятна възможност пряко да повлияе върху обстоятелствата и да ги промени според своите желания. Също може да показва, че кверентът знае отговара на въпроса си или поне се досеща накъде вярвят нещата.

Луната е много важен играч на хорарното поле. Луната е втори управител на кверента (наред с управителя на АС, който е негов първи управител), освен ако ако не управлява друг дом, пряко свързан с въпроса. Луната често говори за емоционалното състояние на кверента и вътрешната му нагласа, настроение, състояние. Положението ѝ по дом “издава” истинските намерения на кверента. Луната също така е управител на въпроса и всичко, което я наранява (обезсилва), пречи на въпроса да се развива (в полза на кверента).

Градусите от 15 във Везни до 15 в Скорпион се считат за особено неблагоприятно положение на Луната, което поставя под съмнение радикалността на картата според класическите тълкувания. Тези градуси носят наименованието Via Combusta (“изгорения път”) и съдържат някои особено зловредни (неблагоприятни) звезди.  Положението на Луната на Via Combusta може да се отрази на развитието на въпроса, както напрегнат аспект между Луна и Уран – твърде непресказуемо и неблагоприятно за кверента. Когато Луната е на 24-25 градуса във Везни, се счита, че е предпазена до известна степен от негативното влияние на “изгорения път”, сякаш е намерила сигурен пристан сред бурното море. Това е така, защото в тези градуси Луната е в съвпад със звездата Спика (най-ярката звезда от съзвездието Дева), за която казват, че има особено благоприятно влияние (с природа на Венера и Марс).

Луна и АС в градусите на Via Combusta често се отнасят до емоционалното състояние на кверента. Той е силно напрегнат, отчаян, обезсилен, неуверен и неспособен да действа.

Сатурн има славата на малефик (зловредник). Според класическата школа положението му в 7-ми дом прави картата нерадикална. Сатурн получи своя отделна тема тук.

Неблагоприятни фактори за развитието на въпроса са (изреждам ги съвсем накратко):

  • Луна без курс – въпросът не предстои да се развие или ще се развива твърде бавно, няма особени изгледи ситуацията да се промени;
  • Луна в падение (в Скорпион) или заточение (в Козирог) – говори за подтиснато, мрачно настроение на кверента, както и че обстоятелствата едва ли са в негова полза (може би освен ако Луната не тригонира управителя на АС);
  • Луна, изгорена от Слънцето (новолуние) – такива карти са непредсказуеми според класиците. Въпросът не се развива, нещата са в застой или предстои да се развие неблагоприятно за кверента. Вътрешното състояние на кверента не е добро, той преживява криза. Обстоятелствата може да му налагат да постави края на нещо;
  • управителят на 1-ви дом (У1), изгорен от Слънцето – кверентът е обезсилен да действа. Често обстоятелствата му пречат или е заслепен, не вижда ясно ситуацията;
  • управителят на 1-ви дом или Луната в градусите на лунните възли – също отслабва кверента, пречи му да действа свободно.
  • Сатурн в съвпад с АС – класиците казват, че забавя съществено развитието на въпроса, а ако е ретрограден – направо го унищожава. Реалността може да разочарова кверента и да му причини страдания. Подобно въздействие имат напрегнати аспекти на У1 или Луната със Сатурн, а също и напрегнати аспекти на Луна с У1.

Сатурн в 7-ми дом в хорарните карти

… или един частичен поглед върху нерадикалните карти.

Като други виновници, причиняващи нерадикалност на картата, наред със Сатурн в 7-ми дом, се сочат следните: АС в първите три или последните три градуси на знака и Луна на Via Combusta (“изгорения път”). Неблагоприятно положение за развитието на въпроса може да бъде и изгарянето на Луната от Слънцето (фаза новолуние), особено при апликиращ съвпад Луна/Слънце. Накратко за нерадикалността на картата и други неблагоприятни положения в нея можете да прочетете тук.

Няколко кратки възможни интепретации на положението на Сатурн в 7-мия дом на хорарната карта, което понякога създава главоболия на астролога.

Класическа интепретация

Картата се счита за нерадикална поради опасност астрологът да не я разтълкува правилно. Това най-често се дължи на факта, че питащият (кверентът) е пропуснал да сподели важна част от информацията при задаването на въпроса си. Идеята е, че 7-мият дом в картата представя и астролога, консултанта, който се е заел със задачата да я интепретира, а Сатурн се счита за малефик (планета, причиняваща вреди). Особено често го винят за забавяния и създаване на препятствия и спънки, така че астрологът може да се забави доста, докато разбере картата, вникне в нея, ако изобщо успее да я интепретира правилно. Това е класическият поглед върух Сатурн в 7-ми дом според Уилям Лилли. Казват, че тази интепретация важи с особена сила, когато въпросът е пряко свързан със 7-мия дом, т.е. с връзки, отношения с партньори, открити врагове, както и всички производни възможности за 7-ми дом (например, като 5-ти от 3-ти – деца на братя, сестри, съседи) и в по-малка степен при въпрос, който се отнася до друг дом. Класическият подход препоръчва на астролога да подхожда с особено внимание към разглеждането на нерадикални карти или ако може, да избягва тяхното интепретиране.

Моето мнение е, че тъй като Сатурн се свързва с обективността и трезвата преценка, лишена от емоции, астрологът може да не успее да прояви достатъчно съчувствие, съпричастност към емоционалното състояние на кверента, но пък има възможност да интерпретира картата трезво, рационално, оставяйки настрана всякакви заобикалки, с които евентуално би желал да не наранява чувствата на кверента.

Друга възможност е въпросът да не е формулиран достатъчно ясно (но за объркан кверент подхожда повече Нептун в 1-ви дом, управител на 1-вия дом и/или Луна в разходящ напрегнат аспект с Нептун), защото на самия кверент му липсва важна информация по въпроса, която би могла да измени самия въпрос. Но за това подхожда повече при ранен градус на АС.

Други възможни интепретации

Какво говори Сатурн за квезита?

Сатурн в 7-ми дом може да се отнася до човека, за когото се пита (квезита). Може да го описва като сатурнов тип – по-възрастен от кверента, по-зрял, сериозен, сдържан, хладен, умерен. Най-общо казано, с козирожки черти (особено при есенциално силен Сатурн в хорарната карта). Сатурн е екзалтиран във Везни и на трон в Козирог и Водолей. При Сатурн в падение или заточение (в Овен, Рак или Лъв) квезитът може да проявява негативните качества на планетата – жестокост, деспотизъм, властолюбие, слаб морал, липса на чувство за дълг и справедливост и т.н.

Сатурн в 7-ми дом също така може да говори за статуса на квезита, показвайки, че е обвързан, бракуван, особено в случаите, когато Сатурн е управител на 5-тия му дом и/или основният му сигнификатор има хармоничен разходящ аспект със Сатурн, или се намира в знак, където Сатурн е силен, също и при взаимна рецепция между неговия управител и Сатурн.

Сатурн в 7-ми дом може да говори за моментното състояние на квезита – подтиснат, разочарован поради закъснения, пречки и т.н., особено при разходящ напрегнат аспект на неговия управител със Сатурн. Делата му може да не вървят успешно, особено тези, свързани със сферите, които Сатурн управлява в картата (както и мунданно).

Кога Сатурн в 7-мия дом може да говори за кверента?

Ако Сатурн управлява кверента, положението му в 7-мия дом на картата може да показва силния интерес на кверента към квезита. Положението на управителя на кверента и Луната по дом (и знак, разбира се) често “издават” желанията на кверента, показват какво всъщност търси той. Когато сигнификаторът на кверента (управителят на 1-ви дом) и/или Луна са 7-мия дом, кверентът определено желае връзка с квезита.

Примери

Развитието по следващите две карти не ми е известно.

Ето един пример на карта със Сатурн в 7-мия дом, който илюстрира едновременно две от горните възможности. Въпросът е “Ще се върне ли той при мен?“. Кверентът е жена, която страда след раздялата с приятеля си, случила се преди 2 месеца и половина. По нейни думи двамата се живяли заедно и са имали планове да се оженят. Казусът е взет от форума на www.astro.com.

Натиснете върху изображението за пълен размер.

При задаването на въпроса кверентката не дава повече подробности.  От картата ведната става ясно, че тя силно страда по мъжа, за когото пита (квезита). Първият управител на кверентката е Марс, заточен в знака на управителя на квезита Венера и намиращ се в 1-вия му дом (7-ми в картата). И двете положения са сигурен признак, че тя е влюбена в него и желае връзката им да продължи (по-точно, да бъде подновена), но любовта не й носи удоволствие, а болка и скръб. Изгорената от Слънцето Луна (новолуние) подкрепя горното. Вътрешното състояние на кверента не е никак добро. Тя е отчаяна, принудена да се раздели с нещо скъпо за нея, да сложи край на нещо (по-скоро, да приеме края).

Какво обаче мисли квезитът? Той е представен от Венера в знака на падение на Марс (кверента). Възможно е да не е бил доволен от взаимоотношения им или от поведението на кверента. Той изглежда разочарован от нея или връзката им. Венера се намира в 4-тия дом в картата, който от негова гледна точка е 4-ти (дом на края) от негов 7-ми дом (връзката за него), т.е. домът на края на връзката. Това е съвсем логично с оглед на факта, че квезитът е сложил край на взаимоотношенията им. Позицията на Венера в този дом с нищо не подсказва, че той желае да се върне обратно при кверентката.

А Сатурн? В последствие се оказва, че кверентката е спестила важна информация при задаването на въпроса си. Любимият й мъж я е напуснал, за да се събере с бившата си съпруга. Ето как Сатурн в 7-мия дом говори за липса на достатъчно информация около обстоятелствата, свързани с въпроса, и че квезитът е обвързан с друга жена (Сатурн е управител на 5-тия му дом на романтичните чувства). Разходящият съвпад между Марс и Сатурн потвърждава, че кверентката наскоро е научила тази информация (от самата бивша съпруга) и сблъсквайки се със суровата действителност, се е разочаровала. Положението на Сатурн (бившата и настоящата жена в живота на квезита) е по-силно от това на Марс – Сатурн е екзалтиран (тя се чувства добре, щастлива до квезита), докато Марс е заточен (кверентката страда по квезита). И двете жени са силно заинтересувани от този мъж, тъй като Марс и Сатурн са в знак, където Венера е на трон. Но изглежда, че квезитът не държи истински на никоя от двете – неговият управител Венера е в знака на падение на Марс и заточение на Сатурн. Венера е в знак, където Луната (управител на неговия 10-ти дом) е на трон и знак и където Юпитер (управител на 3-тия му дом и на Риби, интерсептирани в 6-ти му дом) е екзалтиран. Това, от което квезитът се интересува към момента, може да е кариерата му (10-ти дом), както и служебни пътувания, контакти, срещи (3-ти дом).

И все пак какъв е отговорът? Две неща в картата говорят за отрицателен отговор (не, няма да се върне при нея) – липсата на сходящ мажорен аспект между главните действащи лица Венера и Марс и липсата на курс на Луната (Луната току-що е завършила последния си аспект за знака – секстил с Марс). Изгарянето на Луната допълнително я отслабва и спира развитието на въпроса. Напълно възможно е след известно време квезитът да се раздели отново с бившата си съпруга (или поне в отношенията им да настъпи криза), тъй като Венера ще завърши квадратура със Сатурн, но това няма да го върне при кверента. Поне не и в следващите 3-6 месеца, срока на действие на хорарните карти.

Кверентката не беше изобщо доволна от получения отговор и продължи да настоява, че тя и нейният възлюбен ще се съберат. След седмица тя зададе отново същия въпрос в опит да получи друг отговор, но картата отново казваше “не”. В първата карта Уран се намира в точен съвпад с АС, което подсказва, че питащият няма да се “примири” с отговора и със ситуацията.

Още един пример от същия форум. Кверентката задава въпрос за стар приятел, който заема специално място в сърцето й и с който отношенията наскоро са се влошили. Въпросът е: “Цени ли ме той като приятел?“. Ето картата.

Натиснете върху изображението за пълен размер.

При първоначалното си задаване на въпроса кверентката пропуска да спомене, че в миналото (а и все още, видно от картата) се интересува от квезита в любовен аспект (не само в приятелски), а също и че квезитът е женен. Отново същото действие на Сатурн в 7-ми дом.

Управителят на кверента Марс е заточен в знака на управителя на квезита Венера, което потвърждава друга информация, споделана от питащата – че тя не се чувства достатъчно добра за въпросния мъж. Както по-късно самата питаща споделя, майката на нейния възлюбен винаги я е считала за неподходяща за сина си. В картата Сатурн управлява 4-тия дом на квезита (семейство, корени) и това е един от двата възможни дома, по които можем да отнесем майчината фигура (другият е 10-тият дом). Съвсем подходящо Сатурн се намира в знака на заточение на Марс, потвърждавайки, че майката (а може би и цялото семейство) на квезита нямат добро мнение за питащата. Така че в този случай Сатурн на върха на 7-мия дом може да отразява влиянието на майката на квезита върху него. Тъй като Венера пък е в знака на заточение на Сатурн и в сходящ квадрат с него, е възможно квезитът да желае да се оттърси от влиянието на майка си над него.

А отговорът, който астрологът би дал? Венера (квезитът) се намира в знака на падение на Марс. Не изглежда той да я цени като приятел или като любовен интерес. Към момента е възможно да й се сърди, отбягва, защото е разочарован от нея или взаимоотношенията им. Поради липсата на сходящ аспект между Венера и Марс и липсата на курс на Луната едва ли в следващите 3-6 месеца може да се очаква развитие (подобряване) на отношенията им.

Когато Венера срещна Марс, I част

Венера, Марс и Сатурн – любовен триъгълник?

Към момента Венера е в Близнаци, прелита като волна пеперудка от цвят на цвят, докато Марс е заточен във Везни, страдайки и въздишайки по нея. Въпреки че знаците са тригонални, Венера и Марс няма да се срещнат с точен аспект, защото Венера е твърде напред в знака, за да може п0-бавният Марс да я стигне. Докато Марс беше в предходния знак (Дева – знака на падение на Венера), е Венера вървеше ту напред, ту назад, двете планети завършиха три пъти квадратура. Венера се опитваше да се върне при Марс и да създаде връзка с него, но той не й обръщаше внимание. Сега Марс може би е осъзнал какво е изгубил, но изглежда, че е вече късно – Венера се забавлява в Близнаци, завършвайки секстил с диспозитора си Меркурий (може би има ново вълнуващо запознанство), а в рамките на същия знак й предстои тригон със Сатурн, който се диспозира от нея. Няколко минутки деляха Венера и Сатурн от точния тригон преди последната й ретроградна фаза. Скоро двете планети ще получат нов шанс да изяснят взаимоотношенията си и този път биха могли да създадат връзка. Дали Марс и Сатурн са конкуренти, влюбени Венера? Кой е по-силният? Шансовете на Сатурн изглеждат много по-добри към момента. Той е екзалтиран във Везни, докато Марс е детрониран. Изглежда, че Венера ще предпочете Сатурн този път.

Следващият аспект между Венера и Марс ще бъде квадратура във фиксирания кръст, която ще стане точна на 27.09.2012. Венера ще бъде в Лъв, а Марс – в Скорпион. Опасявам се, че горделивостта и театралното поведение на Венера никак няма да се харесат на Марс. И тъй като той е планетата с по-силни есенциални достойнства (Марс е на трон, т.е. в знака на заточение на Венера), изглежда, че той ще диктува условията този път и може да отблъсне Венера. След квадратурата Венера ще премине в знака си на падение. Дали това ще бъде загуба за нея и ще й се наложи да я преглътне и да забрави за надувките си? Преди ингреса си в Дева, Венера ще срещне чрез секстил “стария” си обожател Сатурн, но този път, намирайки се в знака на неговото заточение. Сега тя предпочита Марс (тъй като се намира знак от огнения триплецит за разлика от ситуацията с Венера в Близнаци, когато Сатурн беше на фокус), но изправена пред пренебрежението на Марс, изглежда, че отново ще заложи на сигурното. Но може би не за дълго – секстилът между Венера и Сатурн ще бъде завършен в последните градуси на знаците.Развръзката?

Интересно става в края на ноември, когато Венера, излизайки от съвпад със Сатурн в Скорпион, ще завърши секстил с Марс в Козирог. Невярната Венера ще забегне при Марс и той ще я приеме този път?

Хорарен въпрос: “Какво изпитва той към мен?”

Кверентката задава въпрос за мъж, колега от работата ѝ, към когото е изпитвала силни чувства преди време. Мъжът също е показвал неведнъж симпатии към жената, но познанството им не е прерастнало във връзка, тъй като мъжът е вече обвързан, за което кверентката научава впоследствие и се отдръпва от него. Ледниковият период в отношенията им не се дължи само на обвързаността на квезита, но и на факта, че опознавайки го по-добре, кверентката открива у него черти на характера, които не одобрява особено много.

След поредното им засичане по коридорите, в което квезитът показва симпатии към нея, кверентката пита: “Какво изпитва мъжът X към мен?”. Ето хорарната карта.

Натиснете изображението за пълен размер.

Кверентката се управлява от Сатурн, квезитът получава 7-мия дом в картата и е под управлението на Слънцето. Сатурн се намира в знака си на екзалтация и едновременно с това в знака на падение на Слънцето. Това отговаря напълно на ситуацията – кверентката е сърдита на мъжа X, огорчена е от неговото поведение (Сатурн е в знака на падение на Слънцето), затова се държи студено и дистанцирано с него, което отстрани изглежда като надменно поведение (екзалтиран Сатурн). Положението на Луната в Риби (знак на Нептун) в 1-ви дом, както и на самия Нептун в този дом, може да говори за колебливост и обърканост от страна на кверентката. Самата тя може да не е наясно какво всъщност иска от въпросния мъж.

Квезитът (г-н X) от своя страна екзалтира Сатурн по знак, което е сигурна индикация, че общото му мнение за кверетката е много добро, той би трябвало да я цени и уважава като личност, дори е възможно да я харесва. Но падението на Слънцето може да изиграе лоша шега – в известен смисъл квезитът може да се чувства недостоен за кверентката или неподходящ за нея. От друга страна, Сатурн е изгорен от Слънцето на Via Combusta (“изгорения път”), което може да противоречи на първоначалното предположение, че кверентката е по-силната страна в тази ситуация. Тя може да се терзае вътрешно, но да е добра в прикриването на тези терзания пред квезита.

Между Слънцето и Сатурн предстои аспект – съвпад. Използвайки правилото за по-бързата планета, която очевидно е Слънцето, предположих, че мъжът X ще направи крачка в посока на затопляне на отношенията си с кверентката. Тъй като аспектът предстои да се случи след около 5 градуса в кардинален знак, но следващ дом (8-ми), това би трябвало да се реализира около 5 седмици, но по-вероятно, след 5 месеца. Действително, в края на февруари, началото на март 2012 мъжът X става по-мил с кверентката и отново започва да ѝ прави комплименти. Подкрепящ фактор е сходящият секстил на Луната (управител на въпроса) с Юпитер на върха на 3-тия дом и смесената рецепция между двете планети. Това може да донесе приятно вербално общуване между двамата. Но падналите и заточените планети не са способни да действат смело и директно или действиета им може да са продиктувани от желание за получаване на лична изгода, така че предупредих кверентката да не очаква, че мъжът X ще направи сериозната крачка – в посока на връзка с нея.

И в допълнение нещо за управителите. Класически или модерен управител?

За горната интепретация използвах класическия управител на Водолей, Сатурн. За сигнификатор на кверентката можех да избера и модерния управител на Водолей, Уран. Слънцето излиза от опозиция с Уран, което потвърждава, че отношенията между кверент и квезит не вървят гладко. От точния аспект Слънцето е изминало около 12 градуса, които в кардинален знак и следващ дом съответстват на 12 седмици или 12 месеца. Разпадането в отношениято им е по-старо от 1 година. Интересно, че опозицията е по оста 2/8 дом – оста на ценностите и ценностната система, а кверентката съобщава, че с квезита имат най-непреодолими разминавания тъкмо в тази сфера.  Но Уран е позициониран в Овен – знака на екзалтация на Слънцето, което никак не ми се струва, че отразява описаната от кверентката ситуация. Така би изглеждало, сякаш кверентката има силно положително мнение за квезита, прехвалва го, виджа да го в по-добра светлина от реалната (Слънцето всъщност е в падение). Така че за управител на кверентката в тази карта по-добре подхожда Сатурн в знака на падение на Слънцето.